Contact us

KMO Windsessies ism 3E, Eubelius & KBC

October 2, 2017

KBC, 3E en Eubelius gidsen u langs de mogelijkheden en uitdagingen van een windturbine op uw eigen site.

Neem deel aan één van onze informatiesessies, die onder meer een antwoord biedt op volgende vragen:

• Komt mijn site in aanmerking voor een vergunning?
• Kan ik de geproduceerde stroom zelf gebruiken?
• Wat is het rendement en terugverdientijd van een windproject?
• Hoe kan ik dit financieren en hoeveel eigen inbreng is er typisch nodig ?
• Hoelang duurt de totale projectontwikkeling en hoe pak ik dit aan?
• Doe ik dit in eigen beheer of ga ik met een ontwikkelaar in zee?

Wij evalueren alvast uw site:

Stuur ten laatste één week voorafgaand aan de infosessie een gedetailleerde omschrijving van uw terrein naar GNU@3e.eu. Wij voeren vervolgens een eerste scan uit naar het ontwikkelingspotentieel voor windenergie op uw site. De resultaten van deze scan delen wij met u tijdens de workshop.

Waar / wanneer?

• Dinsdag 21/11: Alro-site: Kruishoefstraat 52 – Dilsen-Stokkem
• Donderdag 23/11: Arcelor Mittal-site: John F. Kennedylaan 51 – Gent
• Dinsdag 12/12: Havenhuis: Zaha Hadidplein 1 – Antwerpen

Agenda

8:00 – 9:00 : Ontbijt en verwelkoming

9:00 – 9:10 : Introductie

9:10 – 9:40 : Juridische luik – Bram Delvaux en Laura Janssens, Eubelius
Toelichting van het wettelijke en juridische kader: voorwaarden en uitdagingen bij een lokale inplanting, maar ook de voordelen daarvan.

9:40 – 10:10 : Technische luik – Naïma Vande Walle en Liesbet Mijlemans, 3E
Een overzicht van het typische verloop van de ontwikkeling van een windproject, met een focus op de technische en vergunningstechnische aspecten, mogelijke risico’s en hoe deze succesvol te ondervangen.

10:10 – 10:40 : Financiële luik – Bert Derudder en Hans Verlaeckt, KBC
Hoe krijg je een windpark vlot gefinancierd en hoeveel eigen inbreng is er typisch nodig ? Financier je best op eigen balans of via aparte projectvennootschap of zijn er nog andere financieringsmogelijkheden ? We bespreken in dit luik de verschillende financieringsmogelijkheden van uw toekomstig windpark.

De organisatoren:

3E is een onafhankelijk internationaal adviesbedrijf gespecialiseerd in hernieuwbare energie. 3E heeft meer dan 18 jaar ervaring in technische raadgeving voor windprojecten in meer dan 40 landen.

Eubelius is het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van België. Met een team van 21 vennoten, 14 (senior) counsels en nagenoeg 100 medewerkers biedt Eubelius unieke expertise en ervaring in alle domeinen van het ondernemingsrecht.

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor particulieren, KMO’s en mid-cap klanten. KBC Groep heeft een sterke positie in de thuismarkten België, Tsjechië, Slovakije en Bulgarije. Binnen KBC is hernieuwbare energie een belangrijke hoeksteen van haar duurzaamheidsbeleid.
 

 

Get in touch

Brussels | London | Paris | Toulouse | Istanbul | Cape Town | Delhi

Legal notice