VUB campus Etterbeek – Brussel

July 5, 2016
BS_Reference_Page_VUB_825x400

 

Client:  Vrije Universiteit Brussel
Location:  Brussels, Belgium
Period:  2012 – present
Size:  33.100 m²
Team:  Conix RDBM Architects, Talboom, 3E, OCB, Venac, Vandekerkhove


Work

De VUB wenst de huidige campus te Etterbeek uit te breiden met een variëteit aan functies: 650 studentenkamers, verschillende leslokalen, enkele nieuwe onderzoeksruimtes, enz. Deze ontwikkeling van om en bij 25.000m² is nodig om het groeiend aantal studenten op de site te kunnen huisvesten en verdere groei mogelijk te houden.
Conform de beleidsvisie van de VUB vormt duurzaamheid een belangrijk criterium voor het project. Dit is in het wedstrijdbestek dan ook opgenomen door het quoteren van duurzaamheid op 25%, waarbij volgende thema’s werden beoordeeld: energie, comfort, gezondheid, materialen, mobiliteit, ecologie en water.
Dit project werd aan de THV Conix RDBM Architects-3E-Talboom-OCB-VENAC-Vandekerkhove toegewezen omwille het hoge voorgestelde ambitieniveau op vlak van duurzaamheid. Voor het project werd de passiefstandaard en NZEB-gebouwen (Nearly Zero Energy Buildings) nagestreefd. Naast deze designmaatregelen wordt ook rekening gehouden met gebruikersgedrag door bv automatisch de verwarming uit te schakelen van zodra de ramen worden geopend.
Verder wordt regenwater gerecupereerd voor de spoeling van toiletten, bestaande bomen op de site zoveel als mogelijk behouden, te opteren voor onderhoudsvriendelijke groenzones, verharde zones uitvoeren met waterdoorlatende klinkers, mobiliteit zo te organiseren dat het STOP-principe geldt, etc.
Met dit energieconcept wordt voor eenzelfde investeringskost de operationele energiekost met 20% gereduceerd.