Microklimaatanalyse en due diligence van het energetisch concept

08-08-2016

<

Microklimaatanalyse en due diligence van het energetisch concept voor het Quatuor gebouw, Brussel

Vastgoedoperator Befimmo plant de constructie van het “Quatuor Gebouw”, een nieuw kantoorgebouw van 60.000 m² gelegen naast het Rogierplein in Brussel, ter vervanging van het huidige “Noord Gebouw”. De duurzaamheidsobjectieven zijn ambitieus: het bereiken van een minimum BREEAM score “Excellent” in de ontwerpfase en het ontwikkelen van een Bijna Energie Neutraal gebouw.

3E werd aangenomen door ABV Environnement om in het kader van de milieuvergunning een microklimaat analyse en due diligence van het energetisch concept uit te voeren. 3E analyseerde onder andere de locatie van zonneschermen, de technische details van HVAC-systemen (geothermische warmtepomp, WKK, ..) en stelde verschillende maatregelen voor ter verbetering.

3E analyseerde ook in detail de zonne-impact van dit stedelijke project op zijn omgeving, wat toeliet om de hoogte van de verschillende gebouwen te optimaliseren.

<

Tot slot werden Computational Fluid Dynamics (CFD) berekeningen gebruikt om het windcomfort van voetgangers te analyseren. Hierbij werden verzachtende maatregelen voorgesteld om het windcomfort te verbeteren (locatie van de ingang tot het gebouw, landschapsontwerp en een aangepast ontwerp van de vorm van de gebouwschil).

<

Dankzij de nauwe samenwerking tussen alle partijen, was het team in staat om snel en efficiënt te rapporteren aan de vergunnende overheid en een project met verbeterde duurzaamheid voor te stellen tegenover het originele ontwerp.