UITNODIGING: Duurzaam ondernemen met bio-energie

11-06-2015

<BS_BannerJune2015

Biomassa levert een belangrijke bijdrage in de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Om de rol van biomassa voor energie te bestendigen, dient gezocht te worden naar strategieën om de valorisatie en de efficiëntie van de bio-energieproductie te verhogen. Welke zijn de evoluties in de bio-energiesector? En is biomassa als bron voor een groen warmtenet haalbaar?

U verneemt er meer over op donderdag 18 juni tijdens de studienamiddag ‘Duurzaam ondernemen in de bio-energiesector’.

Organisator POM West-Vlaanderen geeft vanuit het ARBOR-project (Interreg IVB) een overzicht van de lopende initiatieven rond bio-energie voor industrie en KMO. Daarnaast blikken we reeds vooruit met een selectie van strategieën die de bio-energiesector efficiënter kunnen maken. Een andere parallelle sessie focust op warmtenetten: van theorie tot praktische getuigenis, van fossiel- tot groen gevoed en van opstartende projecten tot een operationeel net.

Met deze studienamiddag inspireren we graag bedrijven en overheden actief of geïnteresseerd in de bio-energiesector. Draagt slechts één van de aangeboden thema’s uw interesse weg? Aarzel eveneens niet om u in te schrijven, deze studienamiddag brengt u in contact met de juiste mensen.

Deze studienamiddag is een geregistreerde Energy Day die kadert binnen de EU Sustainable Energy Week 2015 (15-19 juni).

<BS_BannerJune2015_2